Ceny energii elektrycznej

Ceny Energii
Ceny energii elektrycznej – Taryfy energii: A, B, C, G, R

Ceny energii elektrycznej w Polsce dla odbiorców końcowych są ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne. Ceny i stawki za prąd oraz warunki sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej określa cennik energii danego przedsiębiorstwa, czyli taryfa dla energii elektrycznej.

Finalna cena prądu dla odbiorców końcowych we wszystkich taryfach ustalana jest przez dwa przedsiębiorstwa:

– usługodawcę transportu energii (ceny regulowane urzędowo)

– sprzedawcę energii (ceny dla firm uwolnione, ceny dla domu regulowane).

Cena energii = opłata za transport energii sieciami dystrybucyjnymi + opłata za zużycie energii + podatek VAT
Główne składniki ceny energii.

Opłata za transport energii

Energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych wymaga fizycznego dostarczenia prądu przez sieci elektroenergetyczne do klienta końcowego, czyli do punktu odbioru energii – usługa przesyłu energii elektrycznej przez urządzenia energetyczne to usługa dystrybucji energii elektrycznej.

Usługę dystrybucji energii świadczy w Polsce operator systemu dystrybucyjnego, czyli właściciel infrastruktury dzięki, której jest możliwe dostarczenie prądu gniazdka w domu i w firmie.  Operator sieci dystrybucyjnych posiada pozycję monopolistyczną, zatem jego zmiana jest możliwa w dwu przypadkach: a)     zmiany miejsca zamieszkania lub zmiany siedziby firmyb)     możliwości technicznych przyłączenia do innego OSD bez zmiany adresu.  Stawki opłat za usługę dystrybucji podlegają regulacji przez Urząd Regulacji Energetyki. Każda zmiana taryfy dystrybucyjnej wymaga zatwierdzenia przez Prezes URE. Obowiązek zatwierdzania taryf stosuje się dla wszystkich grup taryfowych (A, B, C, G, R).

Cennik usług za transport energii to taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Ceny dystrybucji energii w 2007 roku i w latach ubiegłych dla odbiorców końcowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegały regulacji Urzędu Regulacji Energetyki. Na mocy przyznanych uprawnień Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzał taryfy dla energii elektrycznej.

Opłata za zużycie energii

Za zużycie energii elektrycznej przez użytkowane w domu lub w firmie urządzenia i maszyny elektryczne zapłacimy sprzedawcy energii elektrycznej według wskazań licznika (układu rozliczeniowo-pomiarowego) – płacimy za pobór prądu – jest to sprzedaż energii elektrycznej przez wybrane przedsiębiorstwo sprzedające energię elektryczną.  Usługę sprzedaży prądu świadczą w Polsce spółki obrotu energią elektryczną.

Ceny sprzedaży energii w 2007 roku i w latach ubiegłych dla odbiorców końcowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegały regulacji Urzędu Regulacji Energetyki. Na mocy przyznanych uprawnień Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzał taryfy dla energii elektrycznej. Ceny sprzedaży energii w 2008 roku dla firm korzystających z taryf A, B, C, R zostały decyzją Prezesa URE zwolnione z obowiązku zatwierdzania. Jedyną taryfą, która podlega dalszej regulacji przez Urząd Regulacji Energetyki jest taryfa G dla gospodarstw domowych.
Podatek VAT
Ustalona przez przepisy podatkowe stawka podatku VAT.W roku 2008: VAT 22%

Grupy taryfowe
Stawki cenowe energii dla poszczególnych grup odbiorców zależą od tego dla jakich potrzeb następuje zużycie energii zaklasyfikowania odbiorcy do tzw. grupy taryfowej, czyli do grupy klientów dla których stosuje się ten sam zestaw
Rodzaje Taryf dla firm – Prąd w firmie

Taryfa A
Taryfa A to stawki opłat dla największych odbiorców energii elektrycznej takich jak huty, kopalnie, stocznie oraz duże fabryki.
Taryfa B
Taryfa B  to stawki opłat za energię dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych, fabryk, szpitali, centrów handlowych, hydroforni, ferm kurzych, stacji paliw, barów, obiektów rekreacyjno-rozrywkowych.
Taryfa C

Taryfa C to stawki opłat za energię dla takich odbiorców jak banki, sklepy,

przychodnie zdrowia, punkty handlowo-usługowe, oświetlenie ulic miast i wsi.
Taryfa R
Taryfa R to stawki opłat stosowane w rozliczeniach z odbiorcami bez układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników). Ma zastosowanie dla zorganizowania tymczasowego miejsca poboru prądu np. plan filmowy, cyklinowanie podłóg, iluminacji obiektów.
Rodzaje Taryf dla domu – Prąd w domu

Taryfa G

Taryfa G to stawki opłat stosowane dla odbiorców zużywających energię na potrzeby gospodarstw domowych i związanych z nimi pomieszczeń piwnicznych, strychów czy garaży.   Taryfa G ma także zastosowanie wobec lokali mających charakter zbiorowego zamieszkania: domy akademickie, internaty, plebanie, kanonie, wikariaty, rezydencje biskupie, koszary wojskowe, domy opieki społecznej, hospicja, domy dziecka – oraz pomieszczeń związanych służących potrzebom socjalno-bytowym.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s